Takpanna är en annan benämning för taktegel. Det är tillverkat av bränd lera och används som ett byggmaterial och då för att täcka tak. Taktegel är något som har gamla anor. I Norden kom det att användas från slutet av 1100.talet, på taken till klosterbyggnader. Takpannor kom att bli vanligare i de svenska städerna under medeltiden, men då främst på förnämare hus. Tidigare fanns ingen standard för taktegel. Det gjorde att det förekom väldigt många takpannor med olika mått och utföranden. Dock så kom man att under 1980-talet att standardisera ett par olika storlekar. Söker du en takläggare? kontakta dessa.