Spa eller spainrättning eller hälsoställe är en anläggning där man kan få olika sorters behandlingar. En skröna som många tar för sanning är att spa kommer av de latinska orden salus/sanitas per aqua, ”hälsa genom vatten”, men det är alltså inte sant. Det som namnet kommer från är en stad eller ort i provinsen Liège i Belgien. Från början kan det varit Sparsa där ordet är en form av det latinska verbet spargere, ’sprida; spruta fram, stänka’. Namnet skulle alltså ursprungligen ha syftat på en ort med en sprutande källa. Denna stad har sedan 1500-talet varit lovprisad tack vare sina mineralhaltiga källor som har ryktet att vara botande. Spa hör även samman med ”dricka brunn”, som var det man gjorde förr i dessa källor.

På 1500-talet blev det Ii hela Europa populärt att dricka brunn och umgås. Då resta man till platser som Bath, Baden Baden, Karlsbad, Marienbad, Evian les Bains och andra kurorter. Medevi blev Sveriges första kurort sedan professorn och läkaren Urban Hjärne analyserat vattnet 1678.

På 1700-talet reste kungligheter och välbeställda på somrarna till platser som Medevi och Loka brunn för att roa sig. I slutet av 1700-talet fanns det ett par hundra hälsobrunnar i Sverige. Under 1900-talet kom även kallbadhusen. Kurorterna som fanns förr var så att säga dåtidens vårdinrättningar med läkare, sjukhus och fattighus. Senare då läkekonsten kom att utvecklas så blev kurorterna mindre betydande och under 1940-talet blev brunnsdrickande omodernt. Nu åkte man istället till hälsohem. Man deltog då i kurer med fasta eller specialdiet kombinerat med bland annat massage. Det var då spa-trenden började.