Skrofler eller skrofelsjuka är en klinisk form av tuberkulos. Den är mycket sällsynt i Sverige idag. Denna sjukdom ger bland annat förstorade lymfkörtlar på halsen. Som så många andra ord så kommer det från ett latinskt ord, nämligen scrofulosis som hänger samman med ”scrofa” = sugga. Detta då en sjuk person ofta hade en inflammation i ögonen som gav små och ”hopknipna” ögon och även en kronisk snuva och förtjockade läppar som sammantaget ger ett något ”grisaktigt” utseende.n Under medeltiden då denna sjukdom var vanlig så kallades den även för ”King´s evil”. Nu var det inte så att kungar drabbades oftare än andra av denna sjukdom. Snarare berodde det på att man hade en övertygelse om att om en kung la en hand på den sjukes hals så var detta en säker behandling.

Flera kungar är ”kända” för att ha utfört handpåläggning på detta sätt, som den engelske kungen Edvard Bekännaren på 1000-talet och Charles II (1660-1685) påstås också ha lagt handen på 100 000 av sina undersåtar i avsikten att bota skrofler.