Att vara sjuk, eller ha en sjukdom är att vara ”negativt påverkad av mikroorganismer eller virus eller på annat sätt kroppsligt eller psykologiskt skadad, inte frisk”. Sjuk kan man vara på flera sätt och ordet i sig kan man spåra till gammelengelskans seoc och är besläktat med tyskans siech, danskans syg och hette förr på svenska sjiek, nära nog som holländskans ziek och numera engelskans sick. Den som har diskbråck kan känna sig sjuk, så väl som den som inte mår bra psykiskt.

Idag används ordet sjuk även för annars ”friska”personer, det som ett slags förstärkningsord. Många gånger då det var saker som var sjukt/onormalt/galet/flippat. Idag är det ett ord som är likartat med mycket eller väldigt. Att något kan vara sjukt bra, betyder alltså att det var mycket bra eller väldigt bra. Därmed är det ett ord som idag har flera betydelser, alltså inte bara en benämning på en icke frisk person.