Den vanligaste taktypen vi har i Sverige är just det som heter sadeltak. Dock finns sadeltak med olika lutningar och utformningar. Sadeltak har tvärsnittsformen av ett triangulärt bärverk. Man kan bygga upp det på flera sätt. Bland annat kan det byggas upp av fackverk, balkar, ramar eller som så kallat uppstolpat tak. Det kan bli begränsade möjligheter med denna takform, då en byggnad kan bli allt för hög om det är stora taklutningar. Sadeltak lämpar sig därför särskilt bra för smalare byggnader. Sadeltak kallas även för kroppåstak och det är ett yttertak. Taket har två obrutna takfall som är förenade uppe i taknocken och sluttar åt ett varsitt håll. Besök gärna Takläggare i Göteborg