Ett av de populäraste orden när det kommer till livsmedel är närodlat. Ofta används också närproducerat. Men vad betyder det här ordet egentligen?

Det borde ju rimligen betyda att någonting är odlat i närheten av någonting annat, förslagsvis platsen där man befinner sig. Saken är bara den att närodlad mat kan serveras på ett tåg eller på ett flygplan. Och då blir det ju riktigt svårt att avgöra vad begreppet egentligen betyder. Har grönsakerna odlats i närheten av avreseorten? Eller i närheten av destinationen? Om de har odlats i närheten av destinationen, fraktats till avreseorten och lastats på ett flygplan, är de närodlade då? Och vad gäller för grönsaker som odlats på Gotland, rensats och frysts in i Västergötland och sedan fraktats tillbaka till Gotland för att säljas? Det förekommer faktiskt att fisk och skaldjur som fångas i Sverige rensas i Asien eller i Nordafrika.

När Bondens egen marknad arrangeras får det som säljs där ha fraktats högst 25 mil. Det är dock en helt frivillig definition av närodlat, som arrangörerna har valt själva. Det finns inga lagar som omgärdar begreppet närodlat, även om Lantmännen faktiskt blev fällda i marknadsdomstolen när de försökte marknadsföra sin hundmat som ”närproducerad”. Produktionsanläggningen i Vårgårda utanför Borås kunde inte anses ligga nära hela Sverige, och marknadsföringen ansågs därför vara vilseledande. Det finns betydligt mer att säga om begreppet närodlat. Denna artikel i ICA-kuriren berättar mer om vad ordet kan betyda, och om vad det inte betyder.

Det finns heller ingen märkning för närodlade produkter. Dels tycker nog de flesta att det inte behövs fler märkningar i affärerna, utan snarare färre, och dels skulle det vara svårt att övervaka att ett så relativt begrepp används på rätt sätt. Danska grönsaker kan vara närodlade i västra Skåne, men skånska grönsaker är knappast närodlade i Norrbottens län.

Allting kan vara närodlat, om man befinner sig i närheten av platsen där det har odlats.