Ordet ”medium” är ett ord som använts mycket frekvent i våra dagar. För femtio år sedan hade vi kanske förknippat det med radio och TV, som då var våra främsta medier. Sedan kom vi att förknippa även Internet och sociala medier med ordet. Medium har en viktig funktion i att vara det verktyg eller den länk som information transporteras och förmedlas genom. Det används också i spirituella sammanhang för att underlätta kommunikationen mellan en parallell värld och den jordsliga världen.

”Utvidgningar eller förlängningar av våra kroppar”, så definierar mediehistorikern Marshall McLuhan ordet ”medium” eller ”media”. Medierna har verkligen fått en säregen ställning när det kommer till den mänskliga kommunikationen. Det är därför det även används i andliga sammanhang, eftersom ett medium också kan förknippas med sierskor av olika slag.

Mediet är bara en mellanhand

Ett medium är det som förmedlar ett budskap från sändare till mottagare. Begreppet är lånat från latin och betyder ”mellanläge” eller ”mitten”. I andliga sammanhang har ordet medium förekommit i svenskan från 1853, då det hittats i ett dokument från det årtalet. Många som menar att de är medier upplever att de ständigt är mottagliga från frekvenser, likt radiovågor, från en parallell verklighet:

– Jag behöver ställa in mig på deras vibration för att kunna höra, känna och se dem, säger Andreas Hindström, medium och healer i Sveriges Spiritualistiska kyrka. – gp.se

En del är mer mottagliga än andra, menar man, och har mer känsliga “antenner” än andra. En del medier specialiserar sig på en viss ande som de har kontakt med och andra förmedlar kontakt mellan en ande som står mottagaren nära på något sätt. En del kan också känna av andar som på olika sätt försöker komma i kontakt med någon.