Mastit kommer från grekiskans mastos som betyder kvinnobröst, bröstvårta och – itis, som betecknar inflammation. Detta ord används för bröstböld. Det fanns även en tidigare grekisk form av detta ord och det i form av mazós. Från detta ord kommer även ordet amazon. Det ska då betyda utan, alltså utan bröst. En grekisk historieberättare vid namn Herodotos berättade om att det i Skytien fanns ett krigiskt folk där kvinnorna skurit av sig högra bröstet, ibland uppges att de svett bort bröstet, för att förbättra sitt pilbågsskytte.

 Andra säger dock att ordet amazon härstammar från fornpersiskans hamazan i betydelsen krigare. Amazoner var i den grekkska mytologin en stam med kvinnokrigare i just Skytien. En del versioner av myten säger att de var döttrar till guden Ares. Det sades att dessa kvinnor levde enbart med andra kvinnor, helt utan män. För att reproducera så ska en grannstam gjort de unga flickorna gravida två månader om året. Alla pojkar som föddes sattes ut i skogen eller sändes till sina fäder sedan man gjort dem odugliga att strida.