Lateral epikondylit är det samma som tennisarmbåge. Det i sin tur är ett smärttillstånd i ett senfäste på armbågens utsida. Det orsakas av överbelastning och det inte enbart av att man spelar tennis, även om namnet indikerar det. Dock är det upprepade likartade rörelser om och om igen som kan vara en utlösande faktor. Och det är ju vad man gör när man spelar tennis. Därav dess namn. Tennisspelaren är ofta extra utsatt med frekvent användande av sin arm vid spel, men det är även flera andra racketsporter med hög frekvens som även de ökar risken för att utveckla tennisarm. Även olika arbetsmoment kan göra att man drabbas av det.

Om du drabbat av dettas tillstånd så brukar det gå över av sig själv med tiden. Men det går även att behandla det, så att du snabbare blir symptomfri. Det kan vara bra att avlasta din armbåge som ett exempel. Det går även utmärkt att göra en antiinflammatorisk behandling. Ett avlastande behandlande epikondylitbandage även kallar tennisarmbågsband kan även det vara bra eftersom att det bidrar till att minska belastningen från handleden upp i armbågens inflammerade senfäste. Om du drabbats på grund av arbetsplatsen och arbetsställningar så kan det vara en god idé att se över ergonomin.