Ett kök innebär ett rum eller en lokal där man lagar mat. I ett kök finns det utrustning för matlagning. Kök finns oftast i alla typer av bostäder så väl som i restauranger och på andra institutioner. Det finns olika typer av kök. Det kan vara restaurangkök, storkök och skolkök. Sedan kan även offentliga kök delas in i tillagningskök och mottagningskök. Det finns även provkök, som är en inom ett livsmedelsföretag där man tar fram och testar nya varor och maträtter. Kompakta kök, som ofta finns i små lägenheter kallas oftast för pentry eller kokvrå.  Dessa utryck används även för de kök som finns i husvagnar och flygplan.