När det kommer till ord så kan några få konsonanter och vokaler göra så stor skillnad. Ett vänligt ord kan ändra utgången och ett negativt ord kan få förödande konsekvenser. Metro har tagit fram en artikel med ord som är rasistiska, men som människor ändå använder då de inte vet bättre. 

Det finns ord och så finns det ord. Vi har tidigare skrivit om det kraftfulla ordet “tack” för det är ett ord vi använder för lite. Men, vad som kanske är den största faran är att använda ord man inte riktigt behärskar eller vet vad de innebär. Ord som kan orsaka stor skada. Metro har i en artikel listat sex farliga ord man inte bör använda då dess innebörd är grovt nedsättande. Orden har förut används otroligt nedsättande på olika grupper av människor och av den anledningen är det väldigt kränkande. Ett av orden är zigenare och i citatet nedan förklarar Rosita Grönfors varför man bör använda rom och inte zigenare.

“Det har varit ett slagord mot oss. Man kallade oss zigenarjävlar, det var i negativ bemärkelse. Nu kallar man oss för romer, det låter finare och vi blir bemötta på ett finare sätt. Det handlar om ömsesidig respekt.”

Andra ord som artikeln tar upp är Mulatt, lapp, neger, negerboll samt blatte. Ord man av respekt inte ska använda. Då ord är ett så kraftfullt vapen bör vi behandla det med respekt. Det gäller att fundera på i vilken värld vi vill leva.