Författare: Klara Isaksson

Sjuk

Att vara sjuk, eller ha en sjukdom är att vara ”negativt påverkad av mikroorganismer eller virus...

Läs mer

Medium

Tumblr

Kategorier