Mat

Om ordet närodlat

Om ordet närodlat

Ett av de populäraste orden när det kommer till livsmedel är närodlat. Ofta används också närproducerat. Men vad betyder det här ordet egentligen? Det borde ju rimligen betyda att någonting är odlat i närheten av någonting annat, förslagsvis platsen där man befinner sig. Saken är bara den att närodlad mat […]